dr hab. Radosław Domke

historia  |  wiedza o społeczeństwie

Dyrektor liceum.

Jest autorem 151 publikacji naukowych, w tym sześciu monografii (Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Galopująca epoka: szkice z historii XX wieku, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku oraz Pięćdziesiąt lat zielonogórskiego AZS, razem z T. Grzybowskim, Dolny Śląsk i ziemia lubuska w filmach polskich po 1945 roku, razem z J. Szymalą) oraz jednego przekładu książki (H.J. Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość). W wieku 33 lat ukończył maszynopis rozprawy habilitacyjnej, która stała się podstawą otrzymania przez niego tytułu naukowego doktora habilitowanego oraz zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie kończy książkę profesorką poświęconą obrazowi polskiego społeczeństwa w kinematografii PRL. Oprócz macierzystej uczelni wykładał na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz Universidad Católica San Antonio de Murcia. Uczestniczył w przeszło pięćdziesięciu konferencjach naukowych, w tym również zagranicznych (Cambridge). Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych w Instytucie Historii UZ, redaktorem naczelnym „Studiów Zachodnich”, opiekunem Koła Naukowego Historyków Studentów oraz członkiem zarządu zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Problematyka badawcza, którą zajmuje się Domke obejmuje: Polskę w latach 70. XX wieku; Dzieje pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej; Historię myśli geopolitycznej oraz Historię społeczna w filmie. Prof. Domke posiada wykształcenie pedagogiczne. Jako nauczyciel mianowany uczy historii w SP nr 21 w Zielonej Górze. Oprócz pasji jaką jest nauczanie na szczeblu akademickim oraz szkolnym profesor posiada liczne zainteresowania. Należą do nich szachy, film, biegi, dalekie podróże oraz literatura piękna.

dr hab. Andrzej Kisielewicz

matematyka

 

dr hab. Radosław Sztyber

język polski

Ma ponad dziesięć świadectw szkolnych oraz kilka dyplomów, te ostatnie zalegają w szafach Działu Osobowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki nim ostatnim zajmuje stanowisko profesora uczelni w Instytucie Filologii Polskiej. Jego pasją jest literatura staropolska. Opublikował blisko sto tekstów na jej temat. Hobby – oprócz pracy, sport – aktywnie i kibicowsko, Formuła 1 (śledzi kolejne wydarzenia nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat) – tu jest wszystko: wysiłek, trening, myśl, odwaga, strategia, cierpliwość, inżyniera, technologia, organizacja, zespół… Człowiek, ludzie. Nigdy nie zdobędzie trofeum na żadnym z torów F1 – wystarczy mu, że tam jestem duchem… Podziwia i ceni każdy ułamek sekundy – to taka droga do doskonałości… W kosmosie – to inne jego zainteresowanie – jest zgoła odmiennie: tu zawsze coś wiadomo poniewczasie, mocno za późno… Ale nasza ciekawość nie zna granic, za każdą cenę. To może kręcić.

dr hab. Małgorzata Konopnicka

Język niemiecki

Studiowała na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku Filologia Germańska (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Sekcja Języka Niemieckiego), uzyskując tytuł licencjata w zakresie Filologia Germańska na podstawie pracy dotyczącej nauczania historii Niemiec na lekcjach języka niemieckiego (promotor dr D. Springer). Pracuję na stanowisku profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Filologii Germańskiej, na Wydziale Humanistycznym UZ (Historia Niemiec- wykłady i ćwiczenia, Historia I Rzeszy Niemieckiej- wykłady, Translatorium języka niemieckiego). udział w projekcie badawczo-dydaktycznym COMPARAISON prowadzonym w ramach 7 Projektu Ramowego „Englobe” wraz z Universite X Nanterre, Universite de Versaille, Universität Potsdam, Universität Jena, Universität Passau, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

mgr Joanna Szurowska

Język niemiecki

 

dr Jacek Szymala

Język angielski

Doktor nauk humanistycznych, badacz historii wizualnej, kulturoznawca. Autor, redaktor 6 monografii i tomów zbiorowych: Film - Historia – Turystyka (tom autorski, 2016); Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej (monografia autorska 2019); Dolny Śląsk i ziemia lubuska w filmach polskich po 1945 roku (współautor: Radosław Domke, 2020); Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t. 2-3 (współredakcja: Dorota Skotarczak, 2020); redaktor prowadzący serii wydawniczej „Historia w Mediach” (wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków). Aktualne zainteresowania naukowe: historia wizualna, Svalbard, film czarnogórski. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier, wykładowca Akademii Polskiego Filmu. Re-odkryciem przedwojennego filmowego reportażu z polskiej wyprawy na Spitsbergen (Do Ziemi Torella, reż. W. Biernawski) zainicjował badania polskich „northernów”.

Aleksander Ławiński

geografia

Turysta i żeglarz, zdobywca Przylądka Północnego. Patentowany sternik jachtowy, motorowodny, płetwonurek i ratownik. Żeglował 2000 mil po Atlantyku, Bałtyku i Adriatyku … i 20 000 mil po jeziorach. Nauczyciel dyplomowany w zakresie geografii. Odbył studia w zakresie geografii fizycznej w specjalizacji geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: planowania przestrzennego turystyce, pomiaru dydaktycznego i egzaminowania, zarządzania oświatą. Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

mgr Marcin Chodkiewicz

wychowanie fizyczne

Koszykarz, grał na pozycji silnego skrzydłowego. Wychowanek Zastalu Zielona Góra, w którym grał nieprzerwanie od 1999 do 2012 roku. Pełnił funkcję kapitana drużyny. Brązowy medalista mistrzostw Polski (2012). W sezonie 2004/2005 otrzymał tytuł MVP sezonu zasadniczego rozgrywek I ligi. Został także wybrany do „pierwszej piątki” sezonu zasadniczego tych rozgrywek.

dr Tomasz Grzybowski

wychowanie fizyczne

Posiada tak dużą ilość uprawnień i kwalifikacji sportowych, ze musimy ograniczyć się do najważniejszych, gdyż zajęłoby to całą stronę. Jest Sędzią Okręgowym kl. II pływania nr16/95, Instruktorem AWF Poznań pływania, lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej nr 1607/6/95; Instruktorem ratownictwa WOPR nr 858; Sternikiem motorowodnym; Sternikiem jachtowym; Trenerem pływania kl. II; Instruktorem

dr Katarzyna Dancewicz

biologia

 

mgr inż. Mariusz Downar

informatyka

 

mgr Jakub Gościniak

muzyka

 

dr hab. Radosław Czarkowski

historia sztuki  |  plastyka

Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w PWSSP (obecnie UAP) w Poznaniu, w Pracowni Rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Współtwórca i współprowadzący Galerię Intermedialną GI w Zielonej Górze. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny Uniwersytet Zielonogórski, od roku 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie od roku 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a od roku 2016 funkcję dyrektora ISW WA UZ. Prowadzi również dyplomującą pracownię Rysunku i Intermediów (licencjacką i magisterską). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, instalacją, obiektem, działaniami interdyscyplinarnymi.

mgr Wioletta Szymczyk

podstawy przedsiębiorczości

 

Emilia Adamiszyn

działania artystyczne  |  teatr  |  warsztaty rozwijające kluczowe kompetencje

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną i etnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży na PWST (Filia Wrocław). W Lubuskim Teatrze od roku 2015 autorka i koordynatorka działań edukacyjnych, m.in. projektów budujących długoterminową współpracę między teatrem a szkołami, projektów z zakresu edukacji kulturalnej finansowanych przez MKiDN („Teatr nie gryzie. Spróbuj go oswoić!”, „Naturalnie teatr”). Reżyserka, m.in. przedstawień tworzonych z rodzicami i dziećmi „Nibylandia”, „Maciuś Reformator”, a także przedstawień z nie-aktorami w formule teatru partycypacyjnego „Buntowniczki”, „Oppa!”. Autorka artykułów naukowych z zakresu teatru i tańca.

Marcin Jerzynek

warsztaty rozwijające kluczowe kompetencje

Uwielbia się uczyć i jednocześnie dużą frajdę sprawi mu uczenie innych. Miał przyjemność spotkać na swojej drodze kilku wspaniałych nauczycieli, którzy zarazili go chęcią ciągłego doskonalenia. Teraz – jako nauczyciel – robi wszystko, aby jego uczniowie i studenci doświadczyli tego samego. Od ponad 10 lat doradza różnym firmom w budowaniu strategii i wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Z satysfakcją później patrzy w sklepie czy telewizyjnej reklamie na produkty i usługi, które pomagał tworzyć bądź doskonalić. Z wykształcenia polonista.

mgr Joanna Szurowska

wychowanie dla bezpieczeństwa

 

Liderzy, praktycy biznesu

ekonomia w praktyce i edukacja finansowa

Zajęcia będą prowadzone w III klasie przez praktyków biznesu i finansów. Zapraszani na wykłady będą znani przedsiębiorcy, ludzie młodzi, którzy odnieśli sukces np. w obszarze nowych technologii (w branży gamingowej, czy też w obszarze działań youtuberskich).